Кршен камен

Кршен камен е материјалот што останува при производството на тулите од природен камен кој е со една рамна кршена страна а другата е направилна.
Во просек можете да добиете 8-10 м² ѕид од 1м³.
Овој материјал во моментов го имаме во две бои сивоплава и кафеавосива боја.
На сликите е понудениот матеијал и изработки од тој камен.