Кршен и Сечен камен

Сечен и кршен камен
Димензии:од  (3-8cm) x (10-30cm)
Дебелина: од 2.5cm
Пакување : на палета замотани со стреч фолија