Споменик на Пожарникари во Арнхем

Учествувавме во испорака на камени тули и плочи за реализација на Националниот Споменик на Пожарникари во Арнхем кои имаат загинато на должност во Холандија. Ѕидовите и подот се изграден од комбинцаија на два вида на камен сиво-плав и жолт.