Сечен камен

Сечен камен
Димензии: од (2-30cm) x (2-30cm)
Дебелина: од 1.5-3cm
Пакување: на палета замотани со стреч фолија