Вила - Ана Марија

Учествуваме во реализација на изградба на Вила “Ана Марија“ како добавувачи на природен кршен камен за фасада и камени плочи за поплочување.Фото: